Systemy typu VRF

To nowoczesne systemy chłodząco - grzewcze bazujące na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A.

Umożliwiają realizację systemów, w których maksymalna odległość orurowania między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną nie przekracza 175 m, różnica wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną nie jest wyższa niż 50 m, różnica pomiędzy jednostkami wewnętrznymi jednego systemu nie większa niż 15m.

Jednostki zewnętrzne posiadają moce od 25 kW do 180 kW.

 

Jednostki wewnętrzne występują w następujących wariantach:

  • kanałowe do montażu nad sufitem podwieszanym;
  • kasetonowe o cztero- i jednokierunkowym wypływie powietrza, montowane w suficie podwieszanym;
  • podokienne w obudowie;
  • podokienne do zabudowy na budowie;
  • przypodłogowo-sufitowe;
  • naścienne.

Systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego wyróżnia bardzo cicha praca, wysoki komfort w trakcie całego okresu eksploatacji, energooszczędność, niezawodność i długowieczność, łatwość użytkowania oraz duży zakres dostępnych mocy.